საახალწლო ფასდაკლება!

162650

მეტეხის კერამიკა, ამა წლის 12 დეკემბრიდან   აცხადებს დიდ საახალწლო ფასდაკლებას.

                                                                                             კერამიკული აგური         0,33  ლარი;

                                                                                                   ორმაგი აგური         0,66  ლარი;

                                                                                                   სტიხრე ბლოკი         0,66  ლარი

                                                                                         კერამიკული ბლოკი ბ3         1  ლარი

                                                                                         კერამიკული ბლოკი ბ4         1,5  ლარი

პარტნიორები