ტექნოლოგიური ხაზის რეკონსტრუქცია

2019 წელს დაგეგმილია და ხორციელდება კერამიკული აგურის ქარხნის მეორე ტექნოლოგიური ხაზის რეკონსტრუქცია. ჩვენი მიზანია ფართოფორმატიანი კერამიკული ბლოკების წარმოების დანერგვა, ხარისხის გაუმჯობესება და წარმოების მოცულობის გაზრდა.

ამისათვის შეძენილია “BONGIOANNI”-ს ფირმის იტალიური ექსტრუდერი, რომელიც გამოირჩევა დაწნეხვის მაღალი ხარისხით და საიმედოობით.

პარტნიორები