სტანდარტები და სერთიფიკატები

  • აგურის სერთიფიკატი2020 სერთიფიკატი 2019-2020
  • აგურის გამოცდის ოქმი აგურის გამოცდის ოქმი
  • ormagi aguri gamocdis oqmi ორმაგი აგურის გამოცდის ოქმი
  • b4 gamocdis oqmi ბლოკი ბ4-ის გამოცდის ოქმი
  • new_gost ГОСТ 530-2012 КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ
  • documens 1992 წლამდე მშენებლობაში მოქმედი ნორმების, წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ

პარტნიორები