პროდუქცია

ფასი: 0.60 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)
მახასიათებლები
ზომა 250-120-65 მმ
წონა 2.5 კგ
მოცულობითი სიმკვრივე 1280 კგ/მ3
სიმტკიცე მ-150; მ-250 (მარკა)
წყალშანთქმა 6-12 %_მდე
სითბოგამტარობა 0.3 ვტ/მoC oC
რაოდენობა 1მ3_ში 415 ცალი
რაოდენობა 1მ2_ში 53 ცალი

ერთ შეკვრაში არსებული რაოდენობა - 302 ცალი

ზომებიდან დასაშვები გადახრა, ისევე როგორც ყველა სხვა პარამეტრები განისაზღვრება- ГОСТ 530-2012-ის მიხედვით

კერამიკული აგური გამოიყენება შენობების ფასადებისა და დეკორატიული ღობებების  ასაშენებლად

კედლისთვის საჭირო კერამიკური აგური_ს მიახლოებითი რაოდენობის დასადგენად შეგიძლიათ გამოიყენოთ კალკულატორი

მმ

რაოდენობიდან გამომდინარე გესაჭიროებათ 1 რეისი

პარტნიორები